Centralni sesalnik kak no podjetje

Proizvajalci centralnih sesalnikov zagotavljajo, da je vgradnja centralnega vakuumskega sistema enostavna, vendar ne v nobeni fazi gradnje, ampak tudi v primeru ponovne gradnje v blokih, ki so ¾e v uporabi ali so v prenovi. Centralni sesalniki ne zbirajo le dobro v poslovnih stavbah in vzdr¾evanju, ampak pogosto tudi v industrijskih prostorih. Filtracijski sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v zaprtih prostorih, vsa moè èi¹èenja in miren ¾ivljenjski slog pa zagotavljata veselje uporabe centralnega sesalnega sistema ¾e veè let. Centralni sesalni sistem je sestavljen iz naslednjih elementov:

Centralna napravaCentralna enota, t.j. sesalnik - obièajno je name¹èena v loèenih pomo¾nih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kotlovnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava ima filtre, ki prepreèujejo vse pomembnej¹e neèistoèe, in ta parameter ne zmanj¹uje moè sesanja sesalnika, ki je nespremenjen ne glede na velikost prahu v agregatu.Izhodna vtiènicaZraèna loputa omogoèa evakuacijo zraka brez prahu zunaj stavbe. Vsi alergeni, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, so izrinjeni iz stavbe, ki iz podjetja izbere neprijeten vonj zraka, saj ima lastno neprijetnost pri starih prenosnih sesalnikih.Namestitev sesanja & nbsp;Sesalni vodi v zavedanju PVC cevi so postavljeni pod omet, v razpoke sten, v zemlji¹èe zgrajenih objektov ali na omet. Omogoèajo prikljuèitev sesalnih prikljuèkov s centralnim razlogom. V obstojeèih stavbah lahko uporabite podstre¹je, zidne odseke in instalacijske kanale za ta projekt.Sesalne vtiènice & nbsp;Postavljene so v poslovno stavbo tako, da lahko dose¾ejo s sesalno cevjo (7-12 metrov celo do najbolj oddaljenih kotov prostorov. Najbolj¹e pogoje za sesanje zagotavljajo sesalne vtiènice, ki se nahajajo v osrednjih prostorih, npr. V hodniku, v dvorani. ©tevilo sesalnih prikljuèkov, ki jih priporoèajo distributerji centralnih sesalnih sistemov, je 1-3 vtiènice na povr¹ino pribli¾no 80 kvadratnih metrov.