Centrifugalni zbiralniki prahu

Teleskopski razpr¹ilnik je naprava, katere glavni ukaz je predvsem zbiranje prahu iz naprav za odstranjevanje prahu in vseh vrst hranilnikov. Poleg tega namensko zgrajeni razpr¹ilniki tvorijo zelo tesno tesnilo na toèki zadevnih elementov med delom in ustavljanjem. Tesno tesnilo prepreèuje dekompresijo naprav. Upo¹tevati je treba, da temperatura prahu ni veèja od 200 stopinj Celzija. Prav tako ni mogoèe govoriti o agresivnosti prahu.

Te naprave se nabirajo iz telesa, rezil, rotorja in motorja. Telo je pritrjeno, vendar je v njem rotor, ki se vrti. Tekaè ima ¹est do osem rezil. Ramena so lahko tudi iz jekla, le da jih lahko pokrijemo z gumijastimi blazinicami. Tekaè vstopa v ohi¹je le¾aja. Le¾aji se odmaknejo od telesa, tako da jih ne bo sprejel. Motorno gonilo je pritrjeno na telo. Poganja rotor rotacijskega podajalnika. Vhodna in izstopna odprtina zadevne naprave sta pripravljeni prirobnici, bodisi kvadratni ali vsi.Z namenom opremljanja s celsiser-jem je vredno upo¹tevati njegovo vi¹ino, vrsto prahu, delovno temperaturo toèilnega avtomata in delovnega mesta. Pred nakupom se je najbolje posvetovati z zdravim svetovalcem.Ciljni razpr¹ilniki so izjemno enostavni za uporabo in njihova obdelava ni zapletena. Njihov pomemben projekt je predvsem doziranje drobnozrnatih in nevezanih materialov. Govorim o tak¹nih izdelkih, kot so ¾ita, mleko v prahu, zaèimbe, piment, poper, sladkor, kazein, sol, filtrirni prah.Uporaba celiènih razpr¹ilnikov je izjemno visoka. Povezana poraba v moèi industrijskih panog tudi ob vsakem èasu izvajanja, na podroèju pakirne linije izdelkov, v tehtanju in doziranju ter pnevmatski dostavi.Naprave za usmerjanje se lahko dodeljujejo tudi v obliki tako imenovanih zapor, katerih predpostavka je, da se delovna cona prekine z novimi pritiski. Ne smemo pozabiti, da v obsegu higienizacije blata izpolnjuje izjemno pomembno funkcijo naprave, namenjene za rezanje odmerkov reagenta, ki se uporablja za higienizacijo blata.Ciljni razpr¹ilniki Izpolniti moram vse stroge higienske standarde in varnostne predpise, ki jih doloèa zakon.