Eksplozija pri zaganie

Eksplozija je odvisna od hitrega ločevanja neštetih energij. Ta ukrep je sestavljen iz številnih groženj. Eksplozije najpogosteje spremlja nenadno povečanje temperature in tlaka, emisija sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali akustični valovi (običajno zadnje zvočne igre ali značilen bang posnetka. Ne brez razloga ta nenadzorovan pojav zapolnjuje ljudi s strahom.

Katera območja so potencialno eksplozivna? Površine se najpogosteje držijo do njih, pri čemer je atmosfera v primeru potencialne nevarnosti lahko eksplozivna. Kot eksplozivno ozračje poznamo posebno mešanico vnetljivih snovi, ki se igrajo v razmerah plinov, hlapov ali meglic, tj. Zmesi z zrakom v atmosferskih pogojih, kjer so temperature previsoke. Dobro je vedeti, da lahko v eksplozivnih atmosferah samo eksplozije ali iskre povzročijo eksplozijo.

Najbolj eksplozivne atmosfere so m.im. kemične tovarne, rafinerije, bencinske črpalke, elektrarne, tovarne barv, lakirnice, bencinske črpalke, pa tudi vozila, čistilne naprave, letališča, mlinove za zrnje ali ladjedelnice. Vžig na zgoraj navedenih mestih bi povzročil eksplozije, katerih konci bi bili odlični. Zagotovo bi povzročili ogromne materialne izgube in ogrozili dobro življenje.

Da bi se izognili zgoraj navedenim poškodbam, ne smemo popolnoma podcenjevati preventivnih ukrepov, ki so eksplozijsko varni. V pristojnosti držav so bili pripravljeni posebni zakoni, direktive in standardi, katerih prednostna naloga je zmanjšati tveganje eksplozije in odpraviti morebitno škodo. V prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, je treba namestiti sistem, ki bo omogočal varnost ljudi, ki sedijo v njih.