In vitro zdravila za stimulacijo

https://neoproduct.eu/si/remaxin-vein-ucinkovit-nacin-za-zdravljenje-krcnih-zil-brez-kirurskega-posega/

In vitro oploditev vkljuèuje kombinacijo jajène celice in sperme zunaj ¾enskega telesa. Lahko uporabljajo in vitro pare, ki so poroèeni ali ¾ivijo v neformalnih odnosih.Indikacije za in vitro so:1. zmanj¹ani parametri sperme (ne glede na razlog,2. nezmo¾nost indukcije ovulacije,3. obstrukcija jajcevodov,4. endometrioza,5. neuspeh z uporabo novih metod asistirane reprodukcije, \ t6. nezmo¾nost doloèanja vzrokov neplodnosti.Ena izmed najbolj uèinkovitih klinik za neplodnost na Poljskem je klinika In vitro Kraków.Potek zdravljenja je razdeljen na veè nizov.Prvi obisk je obièajen za oba partnerja, morate opraviti vso medicinsko dokumentacijo za zdravljenje neplodnosti. Ob takem obisku se opravi tudi zdravni¹ki vpra¹alnik in ¾enski pregled. Èlovek dobi napotitev za obèutljive teste.Pri drugih obiskih zdravnik izbere tehniko in vitro oploditve na podlagi rezultatov raziskave. Èe potrebuje trenutni primer, naroèi nadaljnje podrobne raziskave.V nadaljevanju mora ¾enska opraviti hormonsko stimulacijo. Zasnova tega je poveèanje ¹tevila zrelih oocitov. Zdravnik naroèi ultrazvok in na podlagi teh izdelkov preveri datum zbiranja jajènih celic za in vitro oploditev.Na stalen datum se pacient na naèin poroèa kliniki. Za trenutek stoji blizu anestezije. In partner predstavi sebe in ambulanto v smislu, da spermo spravi v zelo pripravljeno stanovanje na kliniki.V laboratoriju se ¹est vseh zbranih jajc ujema s spermo. Na koncu se oblikujejo zarodki.Oplodne jajène celice so name¹èene v inkubatorju, kjer imajo idealne pogoje za rast.Obstajajo 1 ali 2 zarodka za oploditev in jih vna¹ajo v maternièno votlino, tako da lahko tam gnezdi.Bolnik po oploditvi mora iti mirno. Spolno abstinenco priporoèamo, dokler se ne opravijo testi noseènosti. Po 12 dneh se pacientka nahaja v kliniki v raziskovalnem projektu, ki doloèa raven HCG, ki potrjuje noseènost.