Kako skrbeti za lase dekleta

Sesalniki, uvedeni v sektorju zaradi specifiènih povr¹in za èi¹èenje, ki jih ¾elijo oèistiti iz vrste nevarnih odpadkov, morajo biti predstavljeni ne le z ustrezno velikostjo rezervoarja in funkcionalnostjo, ampak tudi z moèjo izèrpavanja in nadzora pred eksplozijami. Vse te lastnosti izpolnjujejo ATEX sesalniki, kar pomeni, da jih lahko uspe¹no uporabimo v te¾kih pogojih, ki so vèasih povezani z zdravstvenimi tveganji in biti.

https://dr-ext.eu/si/

S pomoèjo ATEX sesalnikov je mo¾no opraviti ¹e veliko drugih suhih in mokrih onesna¾enj. Popolnoma se sooèajo z zbiranjem vseh vrst prahu, ¾lindre, odpadkov ali litega ¾eleza ter tekoèin. ©tevilni novi modeli sesalnikov te vrste omogoèajo, da se prilagodijo posebnim razmeram, v katerih se bodo uporabljali. Èistilni elementi sesalnikov so izdelani iz visoko kakovostnega nerjaveèega jekla. Pred eksplozijo v konstrukciji, ki je povezana s kopièenjem ne¹tetih neèistoè, ¹èiti veliko sesalno skalo in uporabo posebej utrjenega in dodatno podprtega aluminijastega sloja filtra. Zato izpolnjujejo vrednote in predpise na podroèju èistilne opreme v ustreznih pogojih.

Sesalniki tipa ATEX se prodajajo v razliènih vrstah s rezervoarji od 40 do celo 100l, kar zagotavlja njihovo dolgo obratovanje brez potrebe po praznjenju rezervoarja. Hkrati s proizvajalcem sesalnikov, ki je resnièno velik, je zagotovil udobje pri selitvi s sesalcem, zahvaljujoè namestitvi velikih koles s posebnim zavornim sistemom.