Modna revija wikipedia

Prej¹njo soboto se je konèala predstava zadnje zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj bodo oblikovalci pripravili za sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izdelana najdlje in vse je ¹lo brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Pri njihovem delu so uporabljali samo preproste in zraène tkanine z znaèilnimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim materialom. Na¹i novinarji so bili najbolj navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so bile v celoti napisane na kvaèkanje. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahke obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape s te¾kimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je pri¹la dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za zadnji razlog. Obleka je bila plaèana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo v najbolj zdravi zbirki prodanih manj oblaèil. Dohodek iz tekoèe dra¾be bo namenjen va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène izjemne in dobre ukrepe. Njeni delodajalci so veèkrat shranili dra¾be za lastno blago, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v tovarne v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile na voljo tudi druge zbirke, ki niso statièni.Lokalna blagovna znamka oblaèil je ena najbolj popolnih proizvajalcev oblaèil na svetu. Predstavlja veè tovarn v vseh regijah. Zaposluje veè tisoè ljudi, v tem predvsem veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Ta blagovna znamka pi¹e zbirke v sodelovanju z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke, seveda, zelo cenijo, da so ¹e pred odprtjem trgovine pripravljene v dolgi èakalni vrsti od drugega jutra. Te zbirke gredo isti dan.Èlanki te dru¾be iz mnogih let u¾ivajo veliko priljubljenost med uporabniki, tudi na dosegu roke, ko tudi v tujini. Pisanje o njej ni primerno, da ne omenjamo moèi nagrad, ki jih je prejela in ki i¹èejo rezultate, ki so najbolj popolna vrednost.

Purple Mangosteen

Oglejte si svojo trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo