Odstranjevanje prahu v ciklonih

Pri odloèanju za nakup industrijskih zbiralnikov prahu je vredno vedeti, da je malo tak¹nih zbiralnikov prahu. Prvi tip industrijskih zbiralnikov prahu je usedalna komora. Prisotni so gravitacijski zbiralniki prahu. Delci prahu, ki prodirajo v notranjost takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacijske sile, vstopijo v eno dno zbiralnika prahu in preèi¹èeni plin, ki je bolj obèutljiv, se zlahka odvaja iz vrha takega zbiralca prahu. Pomembna prednost te vrste zbiralnikov prahu je pot za odstranjevanje prahu za vroè prah.

Druga vrsta industrijskih zbiralnikov prahu so inercijski kolektorji. Za njih je znaèilno, da so tak¹ne naprave v uporabi in predstavljajo precej poenostavljeno konstrukcijo. Vendar je treba opozoriti, da njihova uèinkovitost ni zdrava. Torej v vrhunskih proizvodnih trgovinah ne delajo.Filtracijski zbiralniki prahu so druga vrsta. Filtracijski zbiralniki prahu delujejo na sodoben naèin, da se kontaminirani plin proizvaja z ustreznimi materiali. Pri tej vrsti onesna¾enja ostanejo na tkanini in preèi¹èeni plin gre naprej. Te zbiralnike prahu odlikuje znatno nevarna uèinkovitost. Zato se zberejo v vi¹jih proizvodnih obratih.Zanimivo je, da je industrijska ekstrakcija prahu praktièna v vseh delovnih prostorih, kjer se prena¹ajo nekatera onesna¾enja zraka. Spomnimo se, da so tak¹ni gospodarski zbiralniki prahu zelo moèni, zato bi morali na¹ zbiralec prahu prilagoditi okusu dela, ki ga opravljajo v pisarni. To je treba prebrati o ustreznih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, da se lahko konèno odloèi pravilno, kar se mora odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu delijo predvsem uèinkovitost èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so nekoliko pomembnej¹i, zagotovo bolj pozitivni. Pomembno je podjetje industrijskih zbiralcev prahu. Iz dokazanih podjetij, ki predstavljajo pozitivno mnenje, je vredno. Zadnja tehnika z garancijo vas ne bo razoèarala nad industrijskim zbiralcem prahu, ki smo ga kupili.