Opole obdelava kovin

Trenutno je metalurgija del, ki ni le proces oblikovanja in tvorbe plastike, temveč se ukvarja tudi s preučevanjem struktur v makrorazsežnosti. V tej smeri ponavadi poteka presnovna mikroskopija.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar pa je v metalurgiji začela obstajati le drugačna metoda mikroskopa. V zadnjih fazah so potrebne v knjigi z inženirskimi izdelki. Na tem področju so najbolj priljubljeni metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. To je tehnika slikanja, ki poteka na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogočajo pozornost strukturam v atomskem stanju in svetlobnih mikroskopih, za katere je značilna manjša povečava. Opazovanja, ki so bila izvedena z uporabo teh orodij, so še posebej pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo drugačno metodo mikrorazlomkov v dokumentu ali njihov izvor. Prav tako je mogoče izračunati fazni delež in natančno določanje posameznih faz. Zaradi tega lahko ocenimo tudi število in vrsto vključkov ter mnoge druge pomembne dejavnike iz problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogočajo globoko opazovanje strukture materiala, tako da lahko dolgoročno preprečimo številne nezaželene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega hitro zaznavamo materialne napake. Vedno je, da je ravnanje s tem standardom pohištva nevarno. V tem smislu naj raziskave o tem izvajajo le usposobljene osebe.