Poljska kuhinja 60 let

Poljska kuhinja ne gre najla¾je, enako pa je tudi vpra¹anje velikega ¹tevila mesa, ki ga v njej odkrijemo. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Izdelava mesa ni najbolj¹a naloga. Vsekakor je vsakdo naletel na mesnato ali trdo meso. V kateri koli kuhinji naj bi na¹li predmet, ki nas bo za¹èitil pred kulinariènimi mishaps mesa - drobilnik na telo. Obièajno vkljuèuje veè ducatov majhnih rezil, name¹èenih ob strani. Ta pripomoèek vam daje dobro prebadanje mesa, ne da bi zdrobili kite. Idealno za celotno vrsto zrezkov ali zrezkov. No¾i, v katerih je opremljen mlinèek za meso, morajo biti narejeni iz navadne nerjaveèe - ne zaradi trajnosti izdelka, temveè tudi zaradi èistoèe in funkcionalnosti. Preostanek ohi¹ja je izdelan iz plastike. Meso, ki je bilo raz¾agano z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, kar vpliva tudi po cvrtju, ko dobimo soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave se izvaja enakomerno in ¹e hitreje. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Poleg tega lahko imamo tudi zaèimbe, ki so posipale meso, v globino, kar bo prispevalo k neprimerljivemu okusu mesa. Drobilnik mesa je lepa mo¾nost za klasièno pestilo. Sam proces priprave mesa se premika ne samo bolj uèinkovito, temveè tudi bolj tiho. Za domaèe uporabnike je to velik prihranek energije. Drobilnik, neopazna velikost je izjemno uèinkovita, prav tako je pomembno, da se zlahka umije pod tekoèo vodo, èeprav ni mogoèe vsakega dati v pomivalni stroj. V tem naèrtu se je vredno seznaniti z navodili za uporabo. Pri pranju rok izstopa previdnost - rezila nas lahko enostavno re¾ejo! Drobilnik telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi domaèih ¾ensk, ki vedo, da bo ta linija pripravila mehko in soèno meso.