Potek in razvoj noseenosti

Prviè, ki jih ¾elim, so za otroka najpomembnej¹i. Nato se oblikujejo vsi organi in ¾ivljenjska dela, v naslednjih mesecih stanja drugaène ¾enske pa otrok praktièno raste. Ni èudno, da zdravniki bodoèim materam opozarjajo, da bi ¹e posebej v zadnjih zaèetnih obdobjih njihovega blagoslovljenega pogleda zelo zahtevali sami sebe, da ne bi zboleli in ne zdravili moènih drog, ki bi lahko trajno po¹kodovale bodoèega otroka. Vendar pa je znano, da je izven doma 9 mesecev nemogoèe, sneg in mraz, zlasti med solsticijom in ob moènih hormonskih spremembah v ¾enskem sistemu, praktièno ni mogoèe odstraniti.

Prviè, ne panièarite, ko opazite, da se med noseènostjo prehladi. Pri rahlem mrazu se bo moja mama zelo uèinkovito obna¹ala, zdravni¹ki poseg ni potreben. Vendar pa morate paziti, da je odkup denarja v centralnih ¹tirih mesecih zelo neprimeren. V tak¹ni stvari je vredno zaupati v stare, popolne sloge za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnovim sirupom (kljub temu, da je zelo slab ne bo ¹kodoval plodu, prav tako nam bo pomagal, hladno pa bo minilo v enem tednu.

Po drugi strani pa morate v èasu prehlada v noseènosti vzeti veliko veè kot med mrazom pred noseènostjo. Ker se lahko z rahlim mrazom in izcedkom iz nosu med noseènostjo zdravimo z babièinimi metodami, seveda s pljuènico (o kateri je veliko hitreje, kot je na¹a moè moèno omejena zaradi izbolj¹anja razpolo¾enja in hormonov.

Kadar gre za moteè izcedek iz nosu med noseènostjo, bo vdihavanje iz vode z dodajanjem kuhinjske soli ali kapljic ¾elodca, mete, kamilice ali sivke zelo moèan pristop. Pogosto raznesem nos, tako da ne vzamem izpusta v moje ¾ivljenje in ne zavr¾em uporabljenih tkiv. Prav tako lahko dobite kapljice za nos, ki naredijo nos bolj krhek, bolj pozitivno pa se boste opremili s tistimi, ki so zgrajeni z mislijo na otroke, ker so za bolj¹o moè. Razmislite o tem, da jih ne uporabljate veè kot 3 dni.