Pozicioniranje na spletnem mestu

Zapisano prodajo na blagajni morajo poslati davčni zavezanci, ki prodajajo posameznikom, ne da bi vodili finančne kampanje, in kmetje, ki ocenjujejo, da so del pavšalnega zneska. Primeri neregistriranja prodaje so sestavljeni iz sankcij, o katerih odloča poseben akt. Davčni zavezanci so pogosto strastni, da ne opravljajo dolžnosti, ki jim pripada, in seveda se na primer šteje, da pogosto kršitev ne nadzoruje primerov prekoračitve omejitev prometa, ki dovoljujejo beleženje prodaje s pomočjo blagajn, pa tudi primere, v katerih so vključeni novi pravni akti, ki povedo, da je navedeno subjekti morajo voditi evidence.

Obveznost vodenja evidenc s pomočjo blagajn ni iluzija, saj je naložena sankcijam za subjekte, ki izhajajo iz določb zakona o davku na blago in pomoč. Z drugimi besedami, neupoštevanje zakonskih določb, ki določajo odredbo za vodenje evidence s pomočjo blagajniških blagajn elzab mera & nbsp; je povezano z velikimi sankcijami, pri čemer tu ne gre tvegati. Da se tega upravnika ne zaveda vsak vodja, tudi ne pozna zakona.

V skladu s čl. 111 oddelek 2 o davku na blago, medtem ko storitve vodja davčnega urada ali davčni inšpekcijski organ lahko zaračuna strogo kazen v višini 30% davka, ki je bil obračunan pri nakupu blaga ali storitev. V primeru uspeha fizičnih oseb je takšen subjekt odgovoren za davčni prekršek ali kaznivo dejanje za neuspeh v zapisniškem postopku. Zato ni vredno poskušati goljufati oblasti v tej zadevi, predvsem pa bi morali uporabiti nasvet računovodje ali odvetnika, ki bi zagotovil, da podjetnik spoštuje zakonske določbe.

Na prodajnem mestu, evidentiranem s pomočjo blagajn, je treba omeniti, da ima davčna obveznost le slabosti, ki veljajo od 1. decembra 2008, torej od dneva vstopa v pravni sistem zgoraj zakonske določbe. Tu zaradi bogastva v primeru napake organi pregona podjetnika ne bodo zanimali za pravno, finančno in tiho odgovornost, ker je obdobje pred 1. decembrom 2008. se uči za omejitveno obdobje, zato so zakonske dejavnosti začasno prekinjene.