Predstavitev zdravstvene preventive

ATEX je pravni dokument Evropske unije, ki ureja zahteve glede varnosti in zdravstvenega varstva, ki jih morajo izvajati vsi proizvodi na nevarnih območjih. Najnovejša direktiva, po delih, ki združujejo obstoječe standarde ATEX 2014/34 / EU, bo začela delovati od 20. aprila 2016, vse delo pa bo zahtevalo naslednje oznake:

1. Oznaka CE, 2. identifikacijska številka enote, ki je izdala certifikat, 3. simbol za zaščito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. tip zaščite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. razred temperature.Vse naprave morajo biti izdelane tako, da ne predstavljajo nevarnosti med knjigo. Izdajanje certifikata s strani pooblaščenih subjektov (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za atestiranje in raziskave certificiranja doo Gliwice se meša z drugimi postopki: 1. ES-pregled tipa - potrjuje točko potrditve, da naprava izpolnjuje bistvene zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoča označevanje proizvoda z oznako CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek vprašanj in kakovosti vsakega učinka, ki se proizvaja v smislu ugotavljanja skladnosti s svetovanjem, 4. zagotavljanje kakovosti proizvoda - določanje postopka uporabljen sistem kakovosti, vključno s končnim pregledom in preskušanjem izdelka, 5. skladnost s stranko - postopek za izvedbo potrebnih preskusov vsake izdelane kopije s strani proizvajalca, v objektu za zagotovitev skladnosti s stranko, opisane v certifikatu o ES-pregledu tipa in pričakovanjih iz direktive, 6. notranji nadzor pac ji - postopek za pripravo tehnične dokumentacije opreme, dokumenti morajo biti shranjeni 10 let od zadnje izdelane kopije, 7. predložitev tehnične dokumentacije priglašeni glavi pri načrtovanju skladiščenja, dokumentacija mora biti splošni opis, zasnova, risbe, diagrami, opisi, seznam standardov, rezultati raziskave in izračun, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.