Ravnanje ole s strani ravnatelja

Na splo¹no lahko reèemo, da se zaposleni za risanje na kolesu lahko izda v dve skupini: tiste, ki uporabljajo dvokolesnikov kot bolj praktièno in morda celo veèje prevoznih sredstev, kot so konj po njegovem asfaltu ni dovolj, in posamezni avtomobili zahtevajo nekaj veè. ©e posebej za drugi del seznama strank, smo izdelali veliko slikovitih kolesarskih poti na Poljskem, ki je vredna ogleda svoje enotirne.

©lezijski Beskidi - je idealen kraj za ¾enske, ki i¹èejo vtise ne samo v alpskem kolesarjenju, temveè tudi po spustu. Opozarjamo vas, da se v celoti ukvarjate z lepotami Bieszczady, potrebno je zavzeti ne le stanje, ampak tudi pravo kolo: na Skrzycznem ali najvi¹jem vrhu Beskidov (1257 m.n.p.m, deluje samo med najbolj zanimivimi kolesarskimi potmi v novi regiji. Po drugi strani pa vas na vrhu èaka èudovita panorama, ki je deloma na sliki.Kolesarska pot Visla - zato je za ¾enske, ki si prizadevajo za veèdnevno ali veèdnevno kolesarjenje, na voljo nenavadna re¹itev. Nastanitev bo zagotovljena tam zaradi velikih kmetijskih kmetij. Cesta je redko moènej¹a kot v prej¹njem primeru, saj prevzema pot asfaltne kolesarske poti skozi poplavne nasipi Vistula. ®al pa projekt ¹e ni zakljuèen, zato se bodo morali zanjo odloèiti ljudje, ki jih zanima osrednja pot.Pot gnezda orlov - ta pot je pomembna re¹itev ne samo za ljubitelje kolesarskih izletov, temveè tudi za navdu¹ence vzroka in kulture, saj se tam sreèujejo najstarej¹i poljski gradovi, ki jih je zgradil Casimir Veliki. Celotna kolesarska pot poteka iz Krakova v Èenstohovo, torej je 190 km. Zato je predlog za bolj izku¹ene kolesarje.Poljska obalna pot - ¹e eno vpra¹anje za ¾enske, ki so hitro u¾ivali v kolesarjenju, pa tudi na koncu niso preprièani, da bi izbrali bolj ekstremne projekte. Pot Baltskega morja je veèinoma evropska kolesarska proga Euro R-10, oznaèena okoli Baltskega morja, zato poteka tudi skozi razliène dr¾ave. Poljski del poti poteka v ouwinouj¶cie, poteka skozi Kolobrzeg, Tri-City in nazadnje v Gronów. Pot, kljub temu, da ne gre v te¾je, je v¹eè tudi bolj praktiènim kolesarjem, predvsem zaradi na¹e dol¾ine in zdravilnega zdravja morskega zraka.

Kolesarske poti, predstavljene zgoraj na Poljskem, so zadeve, ki so le majhen nadomestek za to, kar Rzeczpospolita ponuja kolesarjem. Kot lahko vidite, ne glede na to, ali ste izku¹en kolesar ali zaèetniki sami, lahko najdejo nekaj zase.